JA SLOVENSKO

OBSAH

OBSAH

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  OBSAH

   Zoznam učiteľov

   E-mail
    
    
   Ing. Alena HREŠKOVÁ Hr Rozvrh
   Riaditeľka
   riaditel@souplevoca.sk, alena.hreskova@gmail.com
    
    
   RNDr. Viera LABUDOVÁ La Rozvrh
   Zástupkyňa
   Triedna učiteľka: I.XY
   Triedna učiteľka: IX.A
   Zástupca v triede: I.AA
   Zástupca v triede: I.AC
   Zástupca v triede: I.BK
   Zástupca v triede: I.BT
   Zástupca v triede: I.CP
   Zástupca v triede: I.CR
   Zástupca v triede: I.DR
   Zástupca v triede: I.DS
   Zástupca v triede: I.EV
   Zástupca v triede: I.SA
   Zástupca v triede: I.SC
   Zástupca v triede: I.XY
   Zástupca v triede: II.AA
   Zástupca v triede: II.AC
   Zástupca v triede: II.BK
   Zástupca v triede: II.BT
   Zástupca v triede: II.CP
   Zástupca v triede: II.CS
   Zástupca v triede: II.DR
   Zástupca v triede: III.AA
   Zástupca v triede: III.AC
   Zástupca v triede: IX.A
   Vedie krúžok: Volejbalový
   zastupca@souplevoca.sk
    
    
   Ing. Jozef BABÍK Ba Rozvrh
   Triedny učiteľ: III.AA
   Triedny učiteľ: III.AC
   Vedie krúžok: Informatika v každodennom živote
   jozo.babik@gmail.com
    
    
   Mgr. Lucia BARTKOVÁ Ba Rozvrh
   Majsterka
   Triedna učiteľka: I.EV
    
    
   Bc. Peter BERNÁTH Be Rozvrh
   Majster
   Triedny učiteľ: II.BK
   Triedny učiteľ: II.BT
   Vedie krúžok: Servisák
    
    
   Ing. Tomáš DUBIŇÁK Du Rozvrh
   Triedny učiteľ: II.AA
   Triedny učiteľ: II.AC
   tomas.dubinak@post.sk
    
    
   Ing. Katarína DUCHOVÁ No Rozvrh
   Učiteľka
    
    
   Mgr. Dominika FEJEŠOVÁ Fe Rozvrh
   Triedna učiteľka: I.AC
   Vedie krúžok: Maturujem zo slovenského jazyka
    
    
   Mgr. Ladislav HOSTINSKÝ Ho Rozvrh
   Učiteľ
    
    
   Bc. Zdenka KISEĽOVÁ Ki Rozvrh
   Majsterka
   Triedna učiteľka: I.BK
   Triedna učiteľka: I.BT
   Vedie krúžok: Móda
   zkiselova@gmail.com
    
    
   Mgr. Zuzana KOLLÁROVÁ Ko Rozvrh
   Triedna učiteľka: I.DR
   Triedna učiteľka: I.DS
   Vedie krúžok: Konverzácia v anglickom jazyku
   zuzana.kollar2@gmail.com
    
    
   Mgr. Zuzana KRÁTKA Kr Rozvrh
   Triedna učiteľka: I.SA
   Triedna učiteľka: I.SC
   Vedie krúžok: Administratíva a korešpondencia
    
    
   PaedDr. Júlia MURIOVÁ Mu Rozvrh
   Učiteľka
    
    
   Ing. Marta ORAVCOVÁ Or Rozvrh
   Triedna učiteľka: I.CP
   Triedna učiteľka: I.CR
   Vedie krúžok: Informatika v chémii
    
    
   Pavol SKLADAN Sk Rozvrh
   Triedny učiteľ: I.AA
   Vedie krúžok: Športové hry
    
    
   Bc. Marián SLIVKA SM Rozvrh
   Majster
    
    
   Mgr. Anna SOĽANOVÁ SO Rozvrh
   Majsterka
   Vedie krúžok: Koláč
   annasolanova@azet.sk
    
    
   Ing. Erika SOPKOVÁ SE Rozvrh
   Hlavná majsterka OVY
   Vedie krúžok: Med
   hmov@souplevoca.sk, sopkova.erika@gmail.com,
    
    
   Ing. Tomáš SUCHÝ ST Rozvrh
   Majster
   Vedie krúžok: Diagnostický
    
    
   Ing. Štefánia ŠUPOLOVÁ Šu Rozvrh
   Triedna učiteľka: II.DR
   Vedie krúžok: Podnikanie v cestovnom ruchu
    
    
   Ing. Milan TATARKA Ta Rozvrh
   Triedny učiteľ: II.CP
   Triedny učiteľ: II.CS
   Vedie krúžok: Výpočtovej techniky

   © aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018

   Novinky

   Kontakt

   • Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
    Kukučínova 9, 054 27 Levoča
   • 053 451 3291-3

   Fotogaléria