• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
                • výberové konanie

                  Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla

                  Kukučínova 9, 054 27 Levoča

                  Výberové konania na funkciu zástupcu riaditeľa – vyhlásenie

                  Riaditeľka Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla, Kukučínova9, Levoča v zmysle a § 5 zákona č.552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

                • Maturitné skúšky

                  Do fotogalérie bol pridaný nový album Maturitné skúšky.

                  V dňoch od 3. 6. 2024 do 5. 6. 2024 sa na našej škole konali ústne maturitné skúšky z praktickej a teoretickej časti odbornej zložky, slovenského a anglického jazyka. Našim úspešným maturantom blahoželáme k zvládnutiu skúšky dospelosti a prajeme im veľa úspechov, či už v ďalšom štúdiu na vysokej škole, alebo na ceste za svojimi cieľmi a snami. Učiteľom ďakujeme za ich prípravu a trpezlivosť a našim cukrárom a majstrom za skvelé občerstvenie a dezert pre skúšobné komisie.

                • YOUTH FOR DEMOCRACY

                  Naša žiačka vycestovala v rámci programu ERASMUS+ do Bulharska na mládežnícku výmenu, kde sa zúčastni neformálneho vzdelávania na tému: YOUTH FOR DEMOCRACY. Prajeme jej veľa zážitkov, inšpirácie v tvorení a úspechov počas mládežníckej výmeny!

                • Športové podujatie: All stars volunteering


                  Športové podujatie: All stars volunteering

                  Naše dve žiačky sa v dňoch 19. 4. 2024 – 21. 4. 2024 zapojili do dobrovoľníckej akcie tretieho ročníka športového podujatia v Prahe pod názvom: All stars volunteering, ktoré organizovala mládežnícka organizácia: Youth for Equality. Športové disciplíny prebehli v sobotu a žiačky mali na výber z dvoch disciplín podľa vlastného výberu: beh na 100 m., beh na 400 m., beh na 800 m., skok do diaľky, vrh guľou.

                • REVOLUTION TRAIN– protidrogový vlak


                  Dňa 17. 4. 2024 sa naši žiaci zúčastnili prehliadky protidrogového vlaku v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom bolo zapôsobiť na návštevníka vlaku, na jeho pohľad na legálne a nelegálne drogy, závislosti a tak ho inšpirovať k pozitívnym životným voľbám. Prehliadka protidrogového vlaku v nich zanechala veľmi silný zážitok s príbehom, ktorý z nás nechce nikto zažiť (často však pokušeniam podľahneme hlavne v mladom veku).

          • Partneri

            • {#1508} 1
            • {#1508} 2
            • {#1508} 3
            • {#1508} 4
            • EduPage
          • Prihlásenie

          • Zvonenia

            Streda 24. 7. 2024
          • Fotogaléria

              zatiaľ žiadne údaje
          • Kontakty

            • Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
            • 053 451 3291-3
            • Kukučínova 9
              054 27 Levoča
              Slovakia
            • Ing. Alena Hrešková - riaditeľka školy, odborné strojárske predmety, riaditel@souplevoca.sk
              RNDr. Viera Labudová - zástupca riaditeľa školy pre teoretické vzdelávanie, zastupca@souplevoca.sk
              Ing. Monika Fľaková - zástupkyňa riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť, ekonom@souplevoca.sk
              Ing. Erika Sopková, hlavná majsterka odbornej výchovy, hmov@souplevoca.sk
          • Prihlásenie