JA SLOVENSKO

OBSAH

OBSAH

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  OBSAH

   Zoznam učební a kabinetov

   Názov Skratka
     1.poschodie 31 II.CD,II.CP Rozvrh
     l.AA l.AA
     l.AC l.AC
     l.BK l.BK
     l.BT l.BT
     l.CD l.CD
     l.CP l.CP
     l.DR l.DR
     l.ER l.ER
     ll.AA ll.AA
     ll.AC ll.AC
     ll.BK ll.BK
     ll.BT ll.BT
     ll.CR ll.CR
     ll.DR ll.DR
     lll.A lll.A
     lll.B lll.B
     prízemie 49 II.CS,II.CP Rozvrh
     prízemie 50 II.DR Rozvrh
     prízemie 51 l.ER Rozvrh
     prízemie 56 l.B Rozvrh
     prízemie 57 I.DS,I.DP,I.DR Rozvrh
     prízemie 58 I.A Rozvrh
     Učebňa ANJ ANJ Rozvrh
     učebňa č.d. 111 I.BK
   I.BT
   II.BK
   II.BT
     učebňa č.d. 31
     učebňa č.d. 36
     učebňa č.d. 49
     učebňa č.d. 50 II.DR
     učebňa č.d. 51 I.DR
   I.DS
   III.AA
   III.AC
     učebňa č.d. 56 I.AC
   II.AA
   II.AC
     učebňa č.d. 57 I.CP
   I.CR
   II.CP
   II.CS
     učebňa č.d. 58 I.AA
     učebňa č.d.115
     učebňa č.d.49
     Učebňa ETV ETV Rozvrh
     Učebňa IKT IKT
     učebňa NEJ
     Učebňa NEJ NEJ
     Učebňa TSV TSV
     Učebňa VT VT
     učebňa, č.d. 109

   © aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018

   Novinky

   Kontakt

   • Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
    Kukučínova 9, 054 27 Levoča
   • 053 451 3291-3

   Fotogaléria