JA SLOVENSKO

OBSAH

OBSAH

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  OBSAH

   PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
   Ing. Alena HREŠKOVÁ Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 48
   Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
   Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
   Využitie školského informačného systému vo výcovno-vzdelávacom procese 8
   RNDr. Viera LABUDOVÁ Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 22
   Inovatívne metódy v edukácii 10
   Ing. Jozef BABÍK Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 50
   Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
   Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
   Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
   Mgr. Lucia BARTKOVÁ Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 10
   Bc.Peter BERNÁTH Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 37
   Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
   Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
   Ing. Tomáš DUBIŇÁK Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 48
   Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
   Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
   Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
   Ing. Katarína DUCHOVÁ Moderný marketing pre SŠ 21 21
   Mgr. Zuzana KOLLÁROVÁ Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 48
   Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
   Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
   Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
   PaedDr. Júlia MURIOVÁ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 14
   Pavol SKLADAN Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 55
   Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
   Informačná bezpečnosť v škole 8
   Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
   Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
   Mgr. Anna SOĽANOVÁ Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37 74
   Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
   Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
   Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
   Ing. Erika SOPKOVÁ Obsluha interaktívnej tabule 12 67
   Praktická ekonomika 25
   Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
   Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
   Systém duálneho vzdelávania na SŠ 8
   Ing. Tomáš SUCHÝ Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 62
   Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
   Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
   Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
   Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
   Ing. Štefánia ŠUPOLOVÁ Ovládanie programu OMEGA-podvojné účtovníctvo 20 103
   Textový editor Word pre začiatočníkov 7
   JA Ekonómia a podnikanie 21
   Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
   Premena školy:Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
   Základná obsluha počítača 8
   Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
   Tvorba prezentácií v Power Pointe 7
   Ing. Milan TATARKA Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 76
   Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
   Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
   Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
   Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
   Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
   Obsluha interaktívnej tabule 12


   © aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018

   Novinky

   Kontakt

   • Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
    Kukučínova 9, 054 27 Levoča
   • 053 451 3291-3

   Fotogaléria